The Monochrome Room

#03


c0135780_029265.jpg


Nagano, Norikura[PR]
# by non-plan | 2007-09-04 13:05

#02

c0135780_941075.jpg

Kanagawa, Hakone


[PR]
# by Non-Plan | 2007-09-02 20:29

#01

c0135780_9413559.jpg
YASHICA 35MF/38mmf2.8

Tokyo, Kudanshita
at Yasukuni-jinja[PR]
# by Non-Plan | 2007-09-01 00:00